List of Families
B G H K L M S T V W X Y
Family Name Man Woman Children
Burt
Carlton Burt / Maiv Ci Xyooj Carlton Burt Maiv Ci Xyooj Gianni Kai Burt
Gerber
Shawn Gerber / Zepha Xyooj Shawn Gerber Zepha Xyooj Isabella Gerber
Gabriella Gerber
Haam
? Haam / Txab Kwm ? Haam Txab Kwm
Ntsuab Txoov Haam / Mog Thoj Ntsuab Txoov Haam Mog Thoj Boy1 Haam
Ntxoov Thoj Haam / Maiv Thoj Ntxoov Thoj Haam Maiv Thoj Maiv Xis Haam
Paaj Zaub Haam
Tub Haam
Kawm Haam
Num Tsu Haam / Paaj Kwm Num Tsu Haam Paaj Kwm Txhaj Tub Haam
Soob Cai Haam / Ntsum Kwm Soob Cai Haam Ntsum Kwm Txhaj Haam
Kuam Haam
Nplas Haam
Siv Yig Haam
Nkaaj Zeb Haam
Ntsuab Txoov Haam
Maiv Ntxawm Haam
Tsaav Txhaj Haam / Maim Xyooj Tsaav Txhaj Haam Maim Xyooj Paaj Haam
Mim Haam
Maab Haam
Ntxawm Haam
Vaam Meej Haam / Mim Thoj Vaam Meej Haam Mim Thoj Mas Dis Haam
Nda Nis Haam
Naan Pas Nis Haam
Hawj
Foob Ronnie Hawj / Cua (Rosalie) Xyooj Foob Ronnie Hawj Cua (Rosalie) Xyooj Olivia Hawj
Vanessa Hawj
Jackson Hawj / Cua Yaaj Jackson Hawj Cua Yaaj Gianni Hawj
Katana Nkauj Hli Hawj
Noom Qhais Hawj / Tiffany ? Noom Qhais Hawj Tiffany ? Nicholas Hawj
Jasmine Hawj
Ntsum Yeeb Hawj / Mog Koo Ntsum Yeeb Hawj Mog Koo Noom Qhais Hawj
Ntaub Hawj
Syda Phuab Hawj
Jackson Hawj
Duang Caas Hawj
Txooj Xyoob Hawj
Davone Paaj Hawj
Nyaj Ntxawg Hawj / Ntxawm Xyooj Nyaj Ntxawg Hawj Ntxawm Xyooj
Tony Hawj / Maiv Ci Xyooj Tony Hawj Maiv Ci Xyooj Melodi Hawj
Tuam Hawj / Sua Xyooj Tuam Hawj Sua Xyooj Tsheej Hawj
Ntxawg Hawj
Phooj Hawj
Yeeb Koob Hawj
Xub Hawj
Suab Hawj
Tub Meej Hawj / Maiv Kaus (Angela) Muas Tub Meej Hawj Maiv Kaus (Angela) Muas
Txooj Xyoob Hawj / Maim Yaaj Txooj Xyoob Hawj Maim Yaaj Matthew Hawj
Julie Hawj
Lily Hawj
Nathan Hawj
Timothy Hawj
Khaab
Kuam Khaab / Maum Nchoo Thoj Kuam Khaab Maum Nchoo Thoj Boy1 Khaab
Girl1 Khaab
Boy2 Khaab
Paaj Fwm Khaab / Vaab Thoj Paaj Fwm Khaab Vaab Thoj Tub Ntxawg Khaab
Nkauj Nub Khaab
Girl1 Khaab
Kwm
David Kwm / Maiv Ci Xyooj David Kwm Maiv Ci Xyooj Juliette Kwm
Kab Kwm Kab Kwm Paaj Vaaj
Nkag Pov Kwm Nkag Pov Kwm Tsaab Kwm
Nruag Kwm
Ntsuab Txhim Kwm Ntsuab Txhim Kwm Choj Kwm
Num Tuam Kwm
Xaiv Ntaaj Kwm
Txaj Kuam Kwm
Ntsum Faaj Kwm Ntsum Faaj Kwm Ntsuab Pov Kwm
Ntxawg Kwm
Ntxhoo Xwm Kwm Ntxhoo Xwm Kwm Txawj Nruag Kwm
Ntxoov Tswb Kwm
Nyaj Ntxawg Kwm
Vaam Txab Kwm
Ntxhoo Xwm Kwm / Maiv Oo Xyooj Ntxhoo Xwm Kwm Maiv Oo Xyooj Num Yeej Richard Kwm
Maiv Kub Madeline Kwm
FwjChim Kwm
Ntxoov Tswb Kwm Ntxoov Tswb Kwm Nphawv Kwm
Ntxhoo Xwm Kwm
Zaaj Kwm
Ntxoov Tswb Kwm / Ntxhais Xyooj Ntxoov Tswb Kwm Ntxhais Xyooj
Ntxoov Xeeb Kwm / Mim Hawj Ntxoov Xeeb Kwm Mim Hawj Nom Lwm Kwm
Num Ntaaj Kwm / Txab Tsaab Num Ntaaj Kwm Txab Tsaab
Num Tuam Kwm Num Tuam Kwm Ntxawg Kwm
Xuv Kwm
Kab Kwm
Num Yeej (Txiv) Kwm / Num Yeej (Nam) Kwm Num Yeej (Txiv) Kwm Num Yeej (Nam) Kwm Ntsuab Txhim Kwm
Nyaj Laum Kwm
Tsaav Txhaj Kwm
Txwj Ntxawg Kwm
Num Yeej Kwm
Num Yeej Kwm / Nam Num Yeej Kwm Num Yeej Kwm Nam Num Yeej Kwm Ntxhais Kwm
Nyaj Txoov Kwm
Ntsum Kwm
Ntxhoo Xwm Kwm
Paaj Kwm
Ntxhoo Kwm
Nyaj Laum Kwm Nyaj Laum Kwm Vaam Huj Kwm
Ntsum Faaj Kwm
Txwj Nruag Kwm
Nyaj Txoov Kwm Nyaj Txoov Kwm Nyaj Foom Kwm
Tsuas Kwm
Xaab Kwm
Thaiv Kwm
Tsom Lwm Kwm Tsom Lwm Kwm Txuv Kwm
Tsuas Kwm
Ntxoov Xeeb Kwm
Tub Kwm Tub Kwm Lis Kwm
Tsaav Nyaj Kwm
Txawj Nruag Kwm Txawj Nruag Kwm Lee Pov Kwm
Ntsuab Yob Kwm
Txwj Nruag Kwm Txwj Nruag Kwm Num Yig Kwm
Txwj Ntxawg Kwm Txwj Ntxawg Kwm
Vaam Huj Kwm Vaam Huj Kwm Ntsuab Xwm Kwm
Yag Kwm
Vaam Txab Kwm Vaam Txab Kwm Tsu Kwm
Xyooj Kwm
Lauj
Husband1 Lauj / Nkauj See Thoj Husband1 Lauj Nkauj See Thoj
Tsaam Lauj / Ntxhi Thoj Tsaam Lauj Ntxhi Thoj Boy1 Lauj
Girl1 Lauj
Tub Lauj / Suav Thoj Tub Lauj Suav Thoj Girl1 Lauj
Boy1 Lauj
Muas
Billy Sawmzoo Muas Billy Sawmzoo Muas
Nyaj Hawj (Phooj) Muas / Ntxhi Xyooj Nyaj Hawj (Phooj) Muas Ntxhi Xyooj Tiffany Kablia Muas
Jessica Hli Muas
Tooj Pov James Muas
Paaj Kaub Danny Muas
Tsaav Txhaj Muas / Mog Xyooj Tsaav Txhaj Muas Mog Xyooj Billy Tooj Muas
Malena Muas
Ronald Tub Muas
Paaj Tshab Muas
Renee Muas
Paaj Ci Muas
Txhaj Kaub Muas / Ntsuab Thoj Txhaj Kaub Muas Ntsuab Thoj Maum Awb Muas
Tub Ntxawg Muas
Nkauj Lig Muas
Xeeb Muas
Foom Muas
Lis Muas
Sylapheth
Eddie Sylapheth / Malena Muas Eddie Sylapheth Malena Muas Preseis Sylapheth
Thoj
Cua's Husband Thoj / Cua Xyooj Cua's Husband Thoj Cua Xyooj Maim Tooj Thoj
Vaab Thoj
Maiv Thoj
Mog Thoj
Nkauj See Thoj
Yaaj Thoj
Vaab Thoj
Tswv Yeeb - Thaiv Thoj
Lab Fwm Thoj
Ntxawg Thoj
Ntxhi Thoj
Maum Nchoo Thoj
Npis Thoj
Npauj Thoj
Txus Haam
Ntsuab Thoj
Xubg Xabvaam Thoj
Nom Pov Thoj
Tuam Thoj
Maum Yag Thoj
Neeb Thoj
Ntxoov Vaaj Thoj
Nkauj Mog Thoj
Nkauj Ntxawm Thoj
Zeb Thoj
Suav Thoj
Mis Thoj
Mim Thoj
James Thoj / Naslis Xyooj James Thoj Naslis Xyooj Eden Thoj
Brooke Nkauj Fuab Thoj
Lab Fwm Thoj / Malis Haam Lab Fwm Thoj Malis Haam
Lis Thoj / ? Nyaab Lis Thoj Lis Thoj ? Nyaab Lis Thoj ? Lis' younger boy Thoj
Nyaj Thoj
Neeb Thoj / Xias Vwj Neeb Thoj Xias Vwj Boy2 Vwj
Girl1 Vwj
Boy1 Vwj
Girl2 Vwj
Nom Pov Thoj / Xis Xyooj Nom Pov Thoj Xis Xyooj Girl4 Thoj
Boy2 Thoj
Nuaib Thoj
Girl2 Thoj
Girl3 Thoj
Ntsuab Thoj
Npis Thoj / Ntxawm Lauj Npis Thoj Ntxawm Lauj Nkauj Hli Thoj
Ntxhoo Tsaab Thoj / Cua Xyooj Ntxhoo Tsaab Thoj Cua Xyooj Lis Thoj
Tswb Thoj
Cais Thoj
Lucy Thoj
Nancy Thoj
Zeb Thoj
Npis Thoj
Lwm Thoj
Txhim Thoj
Ntxawg Thoj
Ntxoov Vaaj Thoj / Mim Yaaj Ntxoov Vaaj Thoj Mim Yaaj Tsaab Thoj
Ntxhee Thoj
Boy4 Thoj
Kaab Thoj
Ndaas Thoj
Xaab Thoj
Tswv Yeeb - Thaiv Thoj / Nkauj Zuag Haam Tswv Yeeb - Thaiv Thoj Nkauj Zuag Haam Mas Mis Caas Thoj
Kub Thoj
Nyaj Thoj
Tuam Thoj / Yag Khaab Tuam Thoj Yag Khaab Boy1 Thoj
Nkauj Zoo Thoj
Txhim Thoj / Nyaab Txhim ? Txhim Thoj Nyaab Txhim ? ? Txhim's Other Girl Thoj
? Txhim's Girl Thoj
Yaaj Thoj / Mog Lauj Yaaj Thoj Mog Lauj Child1 Thoj
Yeeb Thoj / Ntxhoo Xyooj Yeeb Thoj Ntxhoo Xyooj Cora Thoj
Zeb Thoj / Zuag Tsaab Zeb Thoj Zuag Tsaab Maiv Ntxhi Thoj
Nkauj Yeeb Thoj
Tsaab
? Tsaab / ? Xyooj ? Tsaab ? Xyooj
Vaaj
Ceeb Vaaj / Duang Caas Hawj Ceeb Vaaj Duang Caas Hawj Joseph Vaaj
Marpessa Vaaj
Tafiana Vaaj
Titus Vaaj
Zully Vaaj
Gavin Vaaj
Lauj Vaaj / Ntxheev Xyooj Lauj Vaaj Ntxheev Xyooj Nicholas Vaaj
Dillon Vaaj
Muaj Mhoo (John) Vaaj / Cindy Yaaj Muaj Mhoo (John) Vaaj Cindy Yaaj
Ntxoov Yaaj Vaaj / Davone Paaj Hawj Ntxoov Yaaj Vaaj Davone Paaj Hawj Caleb Vaaj
Gabriel Zoo Vaaj
Samuel Vaaj
Michael Vaaj
Emanuel Keej Vaaj
Thaiv Vaaj / Nkaug Zuag Xyooj Thaiv Vaaj Nkaug Zuag Xyooj Isabelle Mayla Vaaj
Ian Vaaj
Mog Marissa Vaaj
Tswb Vaaj / Trwg Xyooj Tswb Vaaj Trwg Xyooj Pov Hua Vaaj
Nub Vaaj
Vaam Tsuas Vaaj / Kaab Npauj Xyooj Vaam Tsuas Vaaj Kaab Npauj Xyooj Allison Vaaj
Xaiv Ntaaj Vaaj / Suav Xyooj Xaiv Ntaaj Vaaj Suav Xyooj Ntxhi Vaaj
Nom Lwm Vaaj
Xauv Cawv Vaaj
Ntsuab Vaaj
Soob Vaaj
Tshaus Vaaj
Trwg Vaaj
Pov Vaaj
Tsaav Xyooj Vaaj
Vaam Tsuas Vaaj
Ntsuab Yag Vaaj
Yaaj Kuam Vaaj / Npauj Thoj Yaaj Kuam Vaaj Npauj Thoj Boy1 Vaaj
Girl1 Vaaj
Girl3 Vaaj
Girl2 Vaaj
Yaaj Vaaj / Maum Yag Thoj Yaaj Vaaj Maum Yag Thoj
Vwj
Nom Vaaj Vwj / Maim Tooj Thoj Nom Vaaj Vwj Maim Tooj Thoj Xyoob Vwj
Paaj Zaub Vwj
Pov Vwj
Nkauj Ntxawm Vwj
Koob Meej Vwj
Paaj Npliam Vwj / Vaab Thoj Paaj Npliam Vwj Vaab Thoj Girl1 Vwj
Girl5 Vwj
Girl4 Vwj
Girl2 Vwj
Xaab Vwj
Girl3 Vwj
Wong
Mike Wong / Paaj Tshab Florence Xyooj Mike Wong Paaj Tshab Florence Xyooj
Xyooj
Downey Xyooj / Xis Yaaj Downey Xyooj Xis Yaaj Elie Jeremiah Xyooj
Ivy Xyooj
Eiken Xyooj
Koob Moov Tsheej Xyooj / Nkauj Nub Staci Lauj Koob Moov Tsheej Xyooj Nkauj Nub Staci Lauj Keej Tshaaj Talis Xyooj
Kub Xyooj / Kaab Npauj Thoj Kub Xyooj Kaab Npauj Thoj Jasmine Xyooj
Deborah Faith Xyooj
Kenneth Muaj Fwj Chim Xyooj
Kub Xyooj / Xis Muas Kub Xyooj Xis Muas Priscilla Paaj Nub Xyooj
Nchaiv Pov Lwm Xyooj / Nkauj Ntxawm Thoj Nchaiv Pov Lwm Xyooj Nkauj Ntxawm Thoj Nkauj Nub Xyooj
Nkag Pov Xyooj / Nplias Yaaj Nkag Pov Xyooj Nplias Yaaj Kia (Julia, Kawm) Muas
Nkauj Sua (Shirley) Muas
Maiv Kaus (Angela) Muas
Ntxawm (Katina) Muas
Paj Kub (Diane) Muas
Paj Nyiag (Daisy) Muas
Koob Meej Muas
Nkag Pov Xyooj / Sua Tsaab Nkag Pov Xyooj Sua Tsaab Angie Xyooj
Simon Xyooj
Mary Xyooj
Roger Xyooj
Lis Xyooj
Noog Bird Xyooj
Sarah Xyooj
Nom Tsuas Xyooj / Kia Yaaj Nom Tsuas Xyooj Kia Yaaj Ntxheev Xyooj
Tub Fuas Xyooj
Downey Xyooj
Nplooj Kub Xyooj
Nkaug Zuag Xyooj
Jonah Xyooj
Moov Ci Xyooj
Paaj Tshauv Xyooj
Jerry Xyooj
Ntsuab Teev Xyooj / Phuab Vaaj Ntsuab Teev Xyooj Phuab Vaaj Tsaav Tuam Xyooj
Lwm Xyooj
Ntsuab Yig Xyooj / Cua Kwm Ntsuab Yig Xyooj Cua Kwm Vaam Choj Xyooj
Ntsuab Yig Xyooj / Mog Vaaj Ntsuab Yig Xyooj Mog Vaaj Nyoo Xyooj
Tommas Xyooj
Ntxhoo Xyooj
Naslis Xyooj
Maiv Ci Xyooj
Ntxhais Xyooj Ntxhais Xyooj Txab Kwm
Num Ntaaj Kwm
Ntxhoo Kuam Xyooj / Paaj Haam Ntxhoo Kuam Xyooj Paaj Haam Kub Xyooj
Koob Moov Tsheej Xyooj
Cua (Rosalie) Xyooj
Lag Yaaj Mim Xyooj
Ntxhi Xyooj
Mog Xyooj
Num Yeeb Xyooj / ? Haam Num Yeeb Xyooj ? Haam Ntxawm Xyooj
Ntsuab Teev Xyooj
Tooj Xyooj
Suav Nchai Xyooj
Nyaj Vwg Xyooj Nyaj Vwg Xyooj
Nyaj Vwg Xyooj / Maiv Haam Nyaj Vwg Xyooj Maiv Haam Ntxhais Xyooj
Vaam Txab Xyooj
Num Yeeb Xyooj
? Xyooj
Nyaj Yag Xyooj / Paaj Haam Nyaj Yag Xyooj Paaj Haam Phuab Xyooj
Paaj Nruag Xyooj
Nyoo Xyooj / Ntsum Vaaj Nyoo Xyooj Ntsum Vaaj Emma Xyooj
Benjamin Xyooj
Alexander Xyooj
Paaj Nruag Xyooj / Kaab Zuag Thoj Paaj Nruag Xyooj Kaab Zuag Thoj Nug Toog (James) Xyooj
Yij Pheej Xyooj
Fwm Xyooj
Zepha Xyooj
Paaj Tshab Florence Xyooj
Koob Tsheej Xyooj
Suav Nchai Xyooj / Yag Khaab Suav Nchai Xyooj Yag Khaab Cua Xyooj
Tommas Xyooj / Nkauj Ntxawm Mary Lauj Tommas Xyooj Nkauj Ntxawm Mary Lauj Keira Xyooj
Maxwell Ace Xyooj
Tsaav Ntxawg Xyooj / Nchoo Tsaab Tsaav Ntxawg Xyooj Nchoo Tsaab Nkauj Lag Xyooj
Maiv Oo Xyooj
Nkauj Nub Xyooj
? Tsaav Ntxawg's Oldest Daughter Xyooj
Tub Ntxhuav Xyooj
Kaab XivXa Xyooj
Nkauj Hli Xyooj
Kaab Npauj Xyooj
Tub Ntxhuav Xyooj / Paaj Vuam Khaab Tub Ntxhuav Xyooj Paaj Vuam Khaab Tswv Yim Xyooj
Tub Xyooj / Renee Muas Tub Xyooj Renee Muas Haley Marie Xyooj
Nkauj See Xyooj
Txaj Nchaiv Xyooj / Lug Hawj Txaj Nchaiv Xyooj Lug Hawj Nkag Pov Xyooj
Kab Xyooj
Vaam Yob Xyooj
Sua Xyooj
Cua Xyooj
Xeev Xwm Xyooj
Vaaj Xyooj
Txawj Lwm Xyooj
Ntsum Xyooj
Txawj Lwm Xyooj / Paaj Vaaj Txawj Lwm Xyooj Paaj Vaaj Asha Vene Xyooj
Dominique Dee Xyooj
Hillary Nkauj Ntxawm Xyooj
Vaam Choj Xyooj / Koob Lis Vaam Choj Xyooj Koob Lis Aiv Mim Xyooj
Jonathan Xyooj
? Xyooj
Zachary Xyooj
Vaam Txab Xyooj / Ntxhais Kwm Vaam Txab Xyooj Ntxhais Kwm Nom Tsuas Xyooj
Xaab Xyooj
Ntxhoo Kuam Xyooj
Txhaj Xyooj
Txaj Nchaiv Xyooj
Ntsuab Yig Xyooj
Suav Xyooj
Tsaav Ntxawg Xyooj
Nyaj Yag Xyooj
Trwg Xyooj
Maim Xyooj
Vaam Yob Xyooj / Syda Phuab Hawj Vaam Yob Xyooj Syda Phuab Hawj Logan Nchaiv Xyooj
Kaylah Moon Xyooj
Scarlett Hope Xyooj
Heather Rane Xyooj
Xeev Xwm Xyooj / Pheev Vaaj Xeev Xwm Xyooj Pheev Vaaj Atherton Tub Xyooj
Xeev Xwm Xyooj / Tooj Muas Xeev Xwm Xyooj Tooj Muas Paj Nra Xyooj
David Xyooj
Ntxhee Yeeg Victoria Xyooj
See Yeeg Vinita Xyooj
Xis Wan Xyooj
Xeev Xwm Xyooj / Xwm Yaaj Xeev Xwm Xyooj Xwm Yaaj
Yaaj
Husband2 Yaaj / Mog Thoj Husband2 Yaaj Mog Thoj
John Yaaj / ? John's Wife Lis John Yaaj ? John's Wife Lis John's Daughter Yaaj
John Yaaj / Jennie Thoj John Yaaj Jennie Thoj Kimora Yaaj
Npuag Tooj Yaaj / Ntaub Hawj Npuag Tooj Yaaj Ntaub Hawj Amy Yaaj
Joshua Yaaj
Angel Yaaj
Peter Yaaj
April Yaaj
Ntsuab Pov Yaaj / Phuab Xyooj Ntsuab Pov Yaaj Phuab Xyooj Nancy Yaaj
Hillary Yaaj
John Yaaj
Arlene Paaj Fuab Yaaj
Ntxoov Vaaj Yaaj / Txus Haam Ntxoov Vaaj Yaaj Txus Haam Girl3 Yaaj
Girl4 Yaaj
Boy1 Yaaj
Maum Yag Yaaj
Maum Nyaj Yaaj
Pob Zeb Yaaj / Paaj Fuab Thoj Pob Zeb Yaaj Paaj Fuab Thoj Alexander Yaaj
Mark Anthony Yaaj
Alan Michael Yaaj
Pov Yaaj / Phuab Xyooj Pov Yaaj Phuab Xyooj Pob Zeb Yaaj
Pov Yaaj / Tooj Xyooj Pov Yaaj Tooj Xyooj
Vaam Npliam Yaaj / Ntsum Xyooj Vaam Npliam Yaaj Ntsum Xyooj Cindy Yaaj
Elizabeth Yaaj
Richard Yaaj
Christopher Yaaj
Yim Leej Yaaj / Paaj Tshauv Xyooj Yim Leej Yaaj Paaj Tshauv Xyooj Kingston Yaaj
Deacon Yaaj